ติดตามการเลือกตั้งในสหรัฐ


การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีในสหรัฐในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ 
มีหลายเหตุการณ์ให้น่าติดตาม  เช่น
นโยบายต่าง ๆ ของผู้นำแต่ละท่านมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง 
และการจัดการในระบบเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
. . .