ตามทัน COVID เดือนตุลาคม 2563


การติดตามเรื่องวัคซีน  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ Charlottesville, Virginia
มีการค้นพบความหวังใหม่ในการป้องกัน COVID-19
ด้วย antibody cocktail trial ซึ่งดูเหมือนจะได้ผล 
โดยให้คนอยู่กับคนที่ป่วยเป็น COVID ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
และคนกลุ่มนี้ได้รับ antibody ซึ่งจะได้ผลค่อนข้างดีและปลอดภัย 
แต่การศึกษานี้ยังต้องการข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มเติม . . .