ตามทัน COVID พฤศจิกายน 2563


วันที่ 18 พฤศจิกายน ทางบริษัท ไฟเซอร์ได้ออกประกาศ
ถึงประสิทธิภาพในการป้องกันโควิทของวัคซีนได้ถึง 95 %
สูงกว่าของโมเดิร์นา  และกำลังดำเนินการขอใช้วัคซีน
และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 
และสามารถให้บริการกับสาธารณชนได้ภายในสิ้นปีนี้
. . .