ตามทัน COVID กันยายน 2563


อัตราการติดเชื้อในหลายประเทศน่าจะสูงมากแล้ว 
โดยคาดว่าในอินเดียจะมีคนติดเชื้อมากกว่า 60 ล้านคน 
ทั้งนี้เพราะว่าตรวจหา antibody ในคนทั่วไปพบถึง 1 ใน 15 คน 
ทั้งที่รายงานการติดเชื้อเพียง 6 ล้านคน 
นั่นคือประมาณการณ์ว่า เพิ่มจากที่รายงาน 10 เท่าตัว 
เพราะคนเหล่านี้มีการติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ  หรืออาการไม่รุนแรง 
ซึ่งตัวเลขนี้น่าจะพอเทียบเคียงกับ บราซิล โดยอาจรวมกับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 
ซึ่งทำให้มีโอกาสเข้าใกล้ถึง ภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity)
ที่โอกาสติดเชื้อของคนทั่วไปจะต่ำลง  เพราะคนจำนวนมากมีการติดเชื้อแล้ว
. . .