ความรู้ กับ ความเขลา


ในโลกยุค COVID
ความวุ่นวายต่าง ๆ กำลังเข้ามาคุกคาม
ทั้งทางสุขภาพ  สังคม  เศรษฐกิจ 
เราพร้อมจะแลกสุขภาพ เศรษฐกิจกับเสรีภาพมากเพียงใด 
และการเตรียมการสำหรับสงครามการค้า  สงครามเทคโนโลยี 
ซึ่งกำลังจะนำไปสู่สงครามที่แท้จริงต่อไป 
เราเตรียมพร้อมไปมากแค่ไหนแล้ว