ความขัดแย้งจีน สหรัฐ จากไต้หวัน


หากจะวิเคราะห์บทบาทของไบเดน  เชื่อว่า  สหรัฐจะยังคงขายอาวุธให้ไต้หวัน 
อันได้แก่ เครื่องบิน F-16  รถถัง Abrams และขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำ 
รวมทั้งจะสนับสนุนเกาะต่อไป  โดยอาจปรับกลยุทธ์บางอย่างต่อจีน 
แต่ไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มีต่อจีนอย่างแน่นอน . . .