การเลี้ยงหอยแครง


ควรเลือกพื้นที่เป็นโคลนตามชายฝั่งที่เรียบ และลาดเอียงเล็กน้อย 
ไม่มีคลื่นลมและกระแสน้ำพัดแรง  ผิวหน้าดินเลนลึกประมาณ 40-50 ซม 
โคลนไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น  น้ำมีความเค็มประมาณ 10-31 ส่วนในพันส่วน 
ควรห่างจากแหล่งอุตสาหกรรม หรือแหล่งชุมชน…