การลงทุนในหุ้นแบบ Peter Lynch


Peter Lynch เป็นนักลงทุนชาวอเมริกัน และเป็นผู้จัดการของ Mutual fund
ที่ชื่อ Magellan Fund ที่ลงทุนระหว่างปี 1977-1990
โดยมีผลตอบแทนปีละ 29.2 % ติดต่อกัน  และ S&P 500
เคยให้กองทุนนี้มีผลประกอบการดีที่สุดในโลก  โดยเพิ่มยอดเงินจาก 18 ล้านเหรียญสหรัฐ
กลายเป็น 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ เขาเป็นนักลงทุนแบบคำนึงถึงมูลค่า
ที่เรียกว่า Value investor และยังเขียนหนังสีออีกมากมาย