การผลิตมะม่วงนอกฤดู


การดูแลมะม่วงนอกฤดูให้ดีนั้น 
จะต้องมีความรู้ด้านการดูแลต้นมะม่วงให้ดี 
ทั้งรู้การกำจัดโรคและแมลง 
รวมถึงการวางแผนในการจัดการโรคและแมลงนอกฤดูกาล
รวมถึงการให้ปุ๋ยอย่างไรให้เหมาะสม 
สัมพันธ์กับน้ำที่เราจะต้องให้
จึงควรทำความเข้าใจให้ดี
ในการดูแลต้นมะม่วงในภาวะปกติก่อน 
จึงก้าวมาสู่การทำนอกฤดู