การป้องกันสภาวะสมองเสื่อม


การบำบัดสภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วย เช่น ปรับเปลี่ยนการทำงาน 
การจัดเตรียมขั้นตอนการทำงานให้เรียบร้อย จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความสับสนน้อยลง
ปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อม  จัดสิ่งของต่าง ๆ ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ 
ลดเสียงรบกวน  เพื่อให้ผู้ป่วยจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ดียิ่งขึ้น
. . .