การนอนในแต่ละแบบของคน


การนอนให้เพียงพอเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิต 
การนอนหลับที่มีคุณภาพไม่ได้ขึ้นกับปริมาณหรือจำนวนชั่วโมง 
แต่ยังขึ้นกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้านอนอีกด้วย
สำหรับกลุ่มคนที่เป็นพวกตื่นเช้า  ควรที่จะเข้านอนระหว่างเวลา 22.00-23.00 น.
เนื่องจากระบบนาฬิกาของร่างกาย  จะสั่งให้สมองเริ่มหลั่งฮอร์โมน melatonin
ในช่วงเวลา 21.00-22.00 น. และไปสูงสุดในช่วงเวลา 2.00 น. 
โดยฮอร์โมนนี้จะเกี่ยวข้องกับวงจรการนอนหลับที่เรียกว่า Circadian rhythm 
อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองส่วน hypothalamus
ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมน Melatonin ที่เกิดขึ้นเป็นวงจร
ประมาณรอบละ 24 ชั่วโมง 15 นาที  โดยขณะที่นอนหลับ
ร่างกายจะลดการเคลื่อนไหว และการเผาผลาญพลังงาน 
แต่ระบบการทำงานของระบบประสาท และระบบฮอร์โมนอาจจะเพิ่มขึ้น
. . .