การนอนเป็นยาที่ดีที่สุด


ทำไมไม่มีการสอนวิชาการนอน  แก่พนักงาน  แก่นักเรียน  แก่ประชาชนทั่วไป 
รวมถึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนอนให้มากขึ้น 
ซึ่งมีเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอน เช่น ฝัน ละเมอ นอนไม่หลับ ฯ 
จากข้อมูลของ Dr. Mathew Walker ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับการนอน
ถึง 20 ปี ที่มหาวิทยาลัย California Berkley
เขียนหนังสือ Why we Sleep ผ่านการทดลองเกี่ยวกับการนอน
การอ่านหนังสือ แล้วหลับไป  กลายเป็นเรื่องที่ดี 
อย่างน้อยทำให้เราได้นอนพัก  ไม่ใช่เกียจคร้าน 
การนอนที่ดีจะทำให้เราพร้อมในวันรุ่งขึ้นได้ดี  ทำให้เรามีสมรรถภาพที่ดี
ในการเรียนรู้ และการทำงาน  แทนการที่จะตื่นขึ้นมาเร็วกว่าปกติ 
เพื่อที่จะมาอ่านหนังสือในวัยเด็ก 
. . .