กระจกสามบานในชีวิต


เพราะความจริง ก็คือ ความจริง กระจกเงาเพียงสะท้อนภาพความจริง
ขึ้นอยู่กับผู้มองจะยอมรับความจริงได้มากน้อยเพียงใด 
ยามเมื่อกระจกเงาแห่งความจริงแตกสลาย ความจริงยังคงดำรงอยู่ต่อไป 
แต่ภาพสะท้อนหายไป  เราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินไปสู่เส้นทางใด
และอันตรายก็จะเกิดขึ้นได้