สรุปข่าวการเงินประจำ 25 มิย 2563


การปรับลด GDP โลกเป็นลบ 4.9 %
จากเดิมที่คาดการณ์เพียงลบ 3 %
และคาดการณ์ว่าปี 2564 จะดีขึ้น 5.4%
จากเดิม 5.8 %

ทั้งนี้เพราะ COVID-19 ส่งผลลบมากกว่าที่คาดคิด
โดยเฉพาะภาคแรงงาน
และกำลังซื้อภายในของแต่ละประเทศ