ร่างกายอ่อนเพลีย


การดูแลรักษาอาการแบบง่าย ๆ คือ
การขาดอาหาร ก็ให้เพิ่มอาหารที่เป็นพลังงาน
เช่น น้ำหวาน โปรตีน วิตามินบี และธาตุเหล็ก
ดื่มน้ำให้เพียงพอ 8 แก้วต่อวันเป็นอย่างน้อยฯ