ประเทศไทยกับการเหมาะลงทุนระหว่าง COVID


ประเทศที่เหมาะกับการลงทุนในโลกในช่วง COVID นี้
ซึ่งจัดอันดับโดย World Bank Group
โดยดูจาก ประชาชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
โครงสร้างและการสอน โดยเรียงตามลำดับ คือ
1 โครเอเทีย 2 ไทย …