VOCs อันตรายแอบแฝงในบ้าน


VOCs มาจากคำว่า Volatile Organic Compounds
หรือสารอินทรีย์ระเหยที่สามารถระเหยกลายเป็นไอ
ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติ ทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ 
ซึ่งสารเหล่านี้มาจากกิจกรรมมนุษย์ ได้แก่ . . .