Clubhouse: Drop-in Audio Chat


รูปแบบใหม่ของ Social Media ที่ดำเนินการโดย Apple
เป็นรูปแบบการเชิญเข้าร่วมเท่านั้น  เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2020 
เข้ามาเมืองไทยประมาณกลางปี 2020  และได้รับการยอมรับแล้วกว่า 600,000 คน 
และด้วยอิทธิพลของ COVID-19 ทำให้ app. นี้ได้รับความนิยมอย่างมาก 
เพียงภายในเดือนพฤษภาคม มีการระดมทุนแล้วกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ
จาก Andreessen Horowitz และมีการระดมทุนไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2020
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านเหรียญ  คาดว่าจะมีการเปิดใช้ร่วมกับ Android เร็ว ๆ นี้ 
app. นี้ได้รับความนิยมอย่างมาก มาจาก Elon Musk
ที่ถูกสัมภาษณ์ในเดือนมกราคม 2021 ใน Good Time Club 
และในเดือนกุมภาพันธ์ หรือไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เขา Tweet ว่า
เขาพร้อมจะร่วมกับ Kanye West ใน Clubhouse 
รวมถึงเขาจะคุยกับประธานาธิบดี Vladimir Putin
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใน Clubhouse
. . .