โลกหลัง COVID-19 ตอน 1


โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่า Disruptive World
เป็นโลกของการวุ่นวายของเทคโนโลยี  และความสับสนทางการเมืองของหน่วยย่อย
และโลก  เป็นการพยายามต่อต้านของอนุรักษ์ และความใหม่ 
การขยับของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน คือ infotech, biotech, automation
การรับรู้ภาวะโลกร้อน และมลภาวะมากขึ้น 
และการเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2017
หลังการรับตำแหน่งของประธานาธิบดี Donald Trump
ได้ก่อให้เกิดการปลุกห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่อเมริกาที่เรียกว่า Reshoring
และการพยายามทำ Belt Road Initiative ของจีน  ที่เชื่อมต่อเอเชียตะวันออก
ตะวันออกกลาง เข้าสู่ยุโรป และสู่อาฟริกา เป็นการเชื่อมเศรษฐกิจ