แนวทางการเป็นเกษตรอินทรีย์


การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีหัวใจสำคัญ
คือ ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในขั้นตอนการผลิต
ซึ่งการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่แค่การตรวจสอบเฉพาะสินค้าที่ผลิตแล้ว
แต่กระบวนการตรวจสอบจะต้องย้อนไปตรวจสอบถึงแหล่งผลิต
ตั้งแต่ดินที่ใช้ปลูก น้ำ สภาพแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
ไม่ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องไม่มีสารปนเปื้อนของสารเคมี
และไม่มีการใช้สารตัดแต่งพันธุกรรมในการผลิต…