แนวคิด Passive Income


ในยุคนี้ คนเราควรมีรายได้มากกว่า 1 ด้านจากทั้ง 4 ด้าน 
ถ้าเรามีรายได้จากงานประจำ ควรลองศึกษาช่องทางหารายได้อีกฝั่งหนึ่ง
เช่น การร่วมหุ้นในการทำกิจการ  การลงทุนด้านอื่น เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ฯ 
เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตนเอง ลดความเสี่ยงหากมีความผิดพลาด
ในด้านใดด้านหนึ่งของการเงิน  แต่ก็ไม่ใช่มองแต่ความมั่งคั่งประการเดียว 
การมองความสุขในชีวิตก็มีความหมายด้วยเช่นกัน