แนวคิดลดซึมเศร้าช่วงโควิด


เมื่อใครสักคนในครอบครัว  หรือตัวเราติดโรคโควิด 
จึงไม่ควรที่จะมุ่งไปหาสาเหตุ  ว่าทำไมถึงติด 
เพราะการมุ่งไปสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราเครียด 
และอาจจะเป็นปัญหามากขึ้น  สำหรับคนที่เป็นต้นเหตุ 
เพราะตัวเขาเองก็มีความเครียดในจิตใจอยู่แล้ว 
แต่ควรจะมุ่งหาทางจัดการกับตนเอง 
เพื่อจะช่วยให้ตนเองมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น 
. . .