เรื่องเล่าจากภาพ ตอนคีรีวง หมู่บ้านอากาศดี


หมู่บ้านในอ้อมกอดของขุนเขา  เดิมมีชื่อว่า ขุนน้ำ 
อยู่ต้นน้ำเขาหลวงตำบลกำโลน  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช