เรียนรู้เรื่องกาแฟ – การควบคุมคุณภาพ


การทดสอบจะมีตั้งแต่การทดสอบการได้กลิ่น 
เป็นการแยกกลิ่นหอมของดอกไม้  ผลไม้ ผลสด
และหลังจากอบแล้ว  มีความรู้ด้านการจัดการการอบ 
และรู้คุณภาพของการอบกาแฟแต่ละชนิดของกาแฟ 
การทดสอบประสาทสัมผัส  การแยกเมล็ดกาแฟตามคุณภาพของกาแฟ
ที่เรียกว่า Green Coffee Classification และ Green Coffee Defect Handbook 
นอกจากนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Cupping tests และ Triangulation tests