เมื่อคนใกล้ชิดซึมเศร้า


สิ่งที่ควรจะพูดกับพวกเขา  เช่น  เธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะ 
เธอสำคัญสำหรับฉันเสมอ  ฉันอาจจะไม่เข้าใจเธอ
แต่ฉันจะอยู่ข้าง ๆ เธอนะ  ฉันรักเธอ อดทนไว้นะ 
หรือ เราออกไปเดินเล่นกันไหม 
คำพูดเหล่านี้ เป็นการแสดงให้รู้ว่า เรายังอยู่กับเขา 
และเป็นกำลังใจให้ . . .