เตรียมตัวกับสิ่งที่จะสูญหายไปเร็ว ๆ นี้


สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันจะหายไปในเวลาอันสั้นข้างหน้า 
ซึ่ง Samantha Menzie ได้ประเมินไว้ว่าในช่วง 20 ปี 
แต่ผู้เขียนเชื่อว่าหลายสิ่งจะหายไปก่อนหน้านั้น 
คล้าย ๆ กับเครื่องพิมพ์ดีด  หนังสือโทรศัพท์หน้าเหลือง
ที่เคยได้หายไปแล้ว . . .