ฮอร์โมนกับการนอน


เมลาโตนินนี้จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย  ลดอุณหภูมิในร่างกายลง 
ทำให้เรานอนหลับได้ดีในเวลากลางคืน  และเมื่อมีฮอร์โมนสูงในร่างกาย 
เราจะแปลผลว่าเป็นเวลาผ่อนคลาย ควรพักผ่อนได้แล้ว 
เมลาโตนินนี้ช่วยการยาวขึ้นของขนสัตว์ในช่วงฤดูหนาว
และส่งสัญญาณเข้าฤดูผสมพันธุ์  หรือนำสู่การจำศีล 
แต่ในมนุษย์ฮอร์โมนนี้ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์  แต่เกี่ยวข้องกับการนอน
มีการนำเมลาโตนินมาใช้ในการบรรเทาอาการต่างๆ ได้แก่ …