อาการ Long COVID


จากข้อมูลของ Cleveland Clinic พบว่า
อาการเหล่านี้พบได้ประมาณ 5-10 % ของคนที่เป็น COVID
และมีอาการหลากหลาย และยากที่จะบอกได้ว่าเริ่มมีอาการเมื่อใด 
โดยมากมีอาการมากกว่า 1 อาการ  แต่ไม่ได้มีอาการทั้งหมดที่จะกล่าวต่อไป 
และอาการที่พบบ่อย 2 ประการ คือ อาการเหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง  หายใจตื้น ๆ 
แต่อาการอื่นที่พบได้ยังมี  การรับรู้รสและกลิ่นหายไป (dysgeusia/anosmia) 
มีปัญหาในการคิดหรือโฟกัส  ไอเรื้อรัง  ปวดศีรษะ  นอนหลับยาก 
บางรายอาจมีอาการซึมเศร้า  วิตกกังวล  มีเจ็บหน้าอก  ใจสั่น และอาจมีท้องเสียได้