ออกกำลังกายในฤดูร้อน


อาการที่ให้ระวัง  ด้วยการสังเกตว่า  มีอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสไหม 
ซึ่งอาจจะยากในการสังเกตจะต้องใช้การวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 
แต่อาการที่เห็นได้ชัดเจน คือ มีการสับสน กระสับกระส่าย พูดจาไม่ค่อยชัด พูดไม่รู้เรื่อง
มีอาการชัก และอาจหมดสติ  อาการเบื้องต้นอาจจะเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียน 
ปวดศีรษะ  ผิวหนังเปลี่ยนสี โดยมากค่อนข้างมาทางสีแดง  หายใจถี่ขึ้นและตื้น 
การเพิ่มของการเต้นของหัวใจ