ออกกำลังกายเพื่อลดไขมัน


เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ  ซึ่งเป็นการออกกำลังกาย
ที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และเพิ่มอัตราการหายใจเพื่อช่วยให้การทำงานของปอด
หัวใจ และระบบหมุนเวียนเลือดดี  โดยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
(เป็นการออกกำลังกายที่มีการใช้ออกซิเจน) จะเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกาย
แบบคาร์ดิโอ  โดยอาจจะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ค่อยมีความรุนแรง
หรืออาจจะเรียกว่า LISS (Low Intensity Steady State) 
ซึ่งจะแตกต่างจากการออกกำลังกายอีบชนิดที่เรียกว่า  การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก
จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีการใช้ออกซิเจน  และมักจะเป็นการออกกำลังกาย
ที่มีความรุนแรงสูง ที่เรียกว่า HIIT (High Intensity Interval Training)