อนาคตของการท่องเที่ยว


ที่ผ่านมาช่วงการระบาดระลอกแรกของ COVID
มีหลายประเทศสามารถผ่านมาได้ เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน นิวซีแลนด์ 
และประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป ได้มีการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ 
หวังกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว  แม้ว่าจะมีการใช้มาตรการ Travel Bubble
เป็นการจับคู่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โฉมหน้าใหม่การท่องเที่ยวหลัง COVID . . .