หลากเรื่องราวในโรคซึมเศร้า-อาการ


ทำไมเราจึงต้องมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้า 
ทั้งนี้เพราะว่า อัตราการเกิดโรคซึมเศร้านี้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก 
รวมถึงยังเป็นสาเหตุที่สำคัญของการฆ่าตัวตายในยุคปัจจุบัน 
ซึมเศร้านี้เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้ในคนทั่วไป 
ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นเหตุอันควรซึมเศร้า
และอาการเหล่านี้ก็จะหายไปในเวลาประมาณไม่เกิน 3 สัปดาห์ 
เมื่อสิ่งเหล่านี้ผ่านพ้นไป  แต่ถ้าเหตุการณ์ยังไม่จบ
อาการเหล่านั้นอาจจะอยู่นานขึ้นบ้าง . . .