หลากเรื่องราวในซึมเศร้า-คนใกล้ชิด


สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือ การพยายามกระตุ้น และผลักดันให้พวกเขาไปทำกิจกรรม 
หรือพยายามพูดด้วยเหตุผลสารพัดประการที่จะบอกว่า พวกเขาควรจะทำอะไร 
และการไม่ทำสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งไม่ดีอย่างไร  เพราะพวกเขารู้
แต่พวกเขายังไม่พร้อมที่จะทำ  คำพูดที่บอกว่า เราต้องสู้ ๆ
อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาแย่ลงก็ได้  เพราะพวกเขาสู้มามากพอแล้ว
หรือไม่รู้ว่าจะสู้กับอะไร อย่างไร  เพราะพายุในตัวเขาขณะนั้นมันมากเหลือเกิน 
. . .