หลากเรื่องราวในซึมเศร้า-การรักษา


ควรมีคนใกล้ชิดที่เราสามารถสื่อสาร และเล่าความรู้สึกของเราได้บ้าง 
บางครั้งไม่จำเป็นต้องเล่าอะไรมาก แค่การอยู่ร่วมด้วย และรู้สึกว่าคนเหล่านั้นเข้าใจ
หรือโอบอุ้มเรา  เราก็รู้สึกดีแล้ว  ถ้าจะให้ดีขึ้น อาจจะมีกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราถอนความรู้สึกซึมเศร้าออกมาได้

อาหารที่ดีและเหมาะกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล
คือ อาหารที่มีวิตามิน B 12 และมีกรด Omega 3
. . .