สุคนธบำบัด – ความเป็นมา


การบำบัดโดยการใช้กลิ่น (aromatherapy)  โดยได้มาจากพืช
เป็นการสกัดเอาสารสำคัญที่เรียกว่า น้ำมันหอมระเหย (essential oil)
มาใช้ในการบำบัด  เนื่องจากเมื่อร่างกายได้รับสารสำคัญจากกลิ่นต่าง ๆ
ที่หอมระเหยออกมา จะมีผลต่อการทำงานของร่างกาย
ที่ควบคุมระบบประสาท ระบบฮอร์โมน
และมีผลต่อความจำและพฤติกรรมของมนุษย์ตามมา 
มีความเชื่อว่า หากเป็นน้ำหอมที่สังเคราะห์ขึ้นมา
จะไม่ส่งผลต่อการบำบัดรักษา หรือฆ่าเชื้อ
รวมทั้งทำให้จิตใจสงบ . . .