สิ่งที่ต้องเผชิญในกีฬา Olympic 2020


ญี่ปุ่นลงทุนไปกับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกนี้ไปแล้วถึง 12.6 พันล้านดอลลาร์ 
และจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต
และเศรษฐกิจของโลกอย่างหนักในปี 2020 จนทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกมา 1 ปี 
แต่แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในสหรัฐอเมริกา และยุโรป
ดูเสมือนว่าจะคลายตัวลง  แต่แล้วปลายเดือนมิถุนายน 
สถานการณ์ก็กลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่ง
. . .