สหรัฐในระหว่าง COVID-19 ตอน 2


วิกฤติจากโรคไวรัส COVID-19 นี้
ส่งผลให้มหาเศรษฐีของสหรัฐ
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 10 %
คิดเป็น 2.82 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้ว่าคนกว่า 30 ล้านคนจะตกงาน
และตลาดหุ้นจะตกลงอย่างมาก