สมุนไพรที่อาจช่วยป้องกันสมองเสื่อม


ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ทำให้ความชุกของโรคทางสมองและ Alzheimer’s มากขึ้น 
มีผลกระทบต่อผู้ป่วยเองและคนใกล้ชิด 
สิ่งสำคัญ คือ การลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสื่อมของสมอง
อันได้แก่  การงดสูบบุหรี่  งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  ดื่มน้ำมาก ๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ
แต่ยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งคือสมุนไพร 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แนะนำ บัวบก กลีบบัวแดง และพรมมิ
ที่จะช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความจำ และป้องกันการเกิดโรค Alzheimer’s