ศึกประชันวิสัยทัศน์ สหรัฐ ในวันที่ 29 กันยายน 2563


การโต้วาทีของผู้นำประเทศของสหรัฐอเมริกา 
เป็นการประชันวิสัยทัศน์ของผู้นำ 
และความสามารถในการทำงาน หรือความอดทน 
เพราะอย่างน้อยต้องยืนอยู่บนเวทีอย่างน้อย 90 นาที 
โดยต้องควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี 
นอกจากนี้ที่ควรจะมอง คือ เป็นการสื่อสารให้กับผู้สนับสนุนของตนเอง 
มากกว่าจะผลักดันให้คนที่ยังไม่เลือกมาเลือกตน  เพราะโดยมาก
คือประมาณ 90 % คิดว่าตนเองจะเลือกใครเรียบร้อยแล้ว