ศิลปะกับอาหารญี่ปุ่น – Omakase


หากพูดถึงอาหารที่เป็นศิลปะ โดยขอเริ่มจาก Omakase お任せ
มีพื้นฐานมาจากคำว่า Malaseru  任せる 
ซึ่งหมายถึง การมอบความไว้วางใจ 
การมาทาน Omakase คือการไว้วางใจในการรับประทานอาหารมื้อนี้
ไว้กับเชฟที่ทำอาหารให้เรารับประทาน . . .