วิกฤติโลกหลัง 2021 – โรคอุบัติใหม่และเก่า


สิ่งที่เราจะต้องเผชิญต่อไป  คือการระบาดของโรคต่าง ๆ ที่จะมาถี่และบ่อยขึ้น 
รวมถึงการระบาดของโรคในกลุ่มแรกที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น 
ซึ่งเราอาจจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันกันอีกต่อไปนาน
(ซึ่งนี่อาจจะเป็นผลในเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตวัคซีน) 
แต่ที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเอง  การดูแลสุขภาวะของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ด้วยการออกกำลังกาย 
ได้รับแสงแดด  ทานอาหารที่เหมาะสม  พักผ่อนให้เพียงพอ . . .