วัคซีน COVID-19 ผ่านขั้น 3 แล้ว


การค้นพบหลายสิ่งในเดือนพฤศจิกายน 
เป็นผลจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องของหลายองค์กรในต่างประเทศ
ตั้งแต่วิกฤตการณ์ COVID-19 ได้เกิดขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการตรวจหาเชื้อด้วยชุดคิทสำเร็จรูปที่ผลิตจากสิงคโปร์ 
และวัคซีนที่ผ่านการทดลองในคนหมู่มากแล้วจากบริษัทไฟเซอร์
. . .
9 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลจากรอยเตอร์ส ระบุว่า
บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ ของสหรัฐ ฯ แถลงถึงความสำเร็จ
ในการพัฒนาวัคซีนร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทค เอสอี หุ้นส่วนจากเยอรมนี 
ในการทดลองในคนระยะที่ 3
และประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื่อก่อโรค COVID-19 ได้สูงกว่า 90 %
และถือเป็นบริษัทเภสัชกรรมบริษัทแรกของโลก 
ที่สามารถเผยแพร่ผลการทดลองที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มทดลองขนาดใหญ่