รอบรู้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์


การออกแบบรายการไวน์ที่ดี  ต้องมีเทคนิคและทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทไวน์  และผู้จำหน่ายไวน์ต่าง ๆ ก็ต้องการที่จะให้ชื่อไวน์ของตนเป็นที่ต้องการ
และปรากฏอยู่ในเมนูไวน์ของร้านดัง ๆ  เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง 
และทำให้ไวน์เหล่านั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภค 
โดยบริษัทเหล่านี้จะนำไวน์ตัวอย่างมาให้ซอมเมอลิเยร์ ได้ลองชิมและคัดเลือก 
. . .