มลพิษบำบัด (2)


โควตานำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ
กำลังจะสิ้นสุดอายุในเดือนกันยายน 2563 
โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตค้างเก่า 
ยังนำเข้าพลาสติกได้  แต่ต้องผ่านการตรวจปล่อยสินค้าตามที่ได้รับโควตา 
ตั้งแต่ด่านศุลกากรจนถึงโรงงานทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
รัฐบาล คงต้องคิดทบทวนให้หนัก 
มิฉะนั้น  ประเทศไทยอาจกลายเป็นที่ทิ้งขยะของโลก