ผลการผูกขาดเทคโนโลยีจากสหรัฐถึงไทย


จากปัญหาบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา 4 บริษัท
ที่มีปัญหาด้านการผูกขาดทางเทคโนโลยี
ได้แก่ Apple, Amazon, Facebook, Google
โดยจุดมุ่งหมายของ anti-trust law
เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีของผู้ประกอบการในตลาด
และช่วยให้บริษัทเล็กมีอำนาจในการแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้อย่างเป็นธรรม