ป้อมปราการริมแม่น้ำเจ้าพระยา


ป้อมปราการต่าง ๆ ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีเป้าหมายประการเดียวกัน
คือ ป้องกันอันตรายจากภายนอก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่กันภัยทางน้ำ
และเป็นกำแพงเมือง และยังมีป้อมรอบพระบรมมหาราชวัง 
ป้อมที่กันภัยทางน้ำเท่าที่ทราบมีการสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา