ปัญญาประดิษฐ์ทางสุขภาพ


การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในวงการแพทย์และสุขภาพ 
อาจจะถูกนำมาใช้ในการช่วยในการวินิจฉัยและการรักษา 
โดย Harvard Medical School กล่าวว่า
หลายโรงพยาบาล และผู้ให้บริการด้านสาธารณะสุข
ใช้ Buoy’s AI ช่วยในการวินิจฉัยคนไข้และรักษาเพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
และยังพบอีกว่าการใช้ AI ที่ Beth Israel Deaconess Medical Center
ในการช่วยวินิจฉัยโรคจากเลือดที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในระยะแรก ๆ 
เป็นการตรวจหาแบคทีเรียในเลือดที่เป็นอันตราย 
และช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำกว่า 95 %