ประเทศไทยในครึ่งปีหลัง 2563


ไทยอาจจะดีกว่าหลายประเทศ ในด้านการควบคุมโรคในประเทศ
แต่ปัญหาอื่น ๆ ยังคงจะ ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี

วันนี้เราจะมามองในแต่ละประเด็นของประเทศ
ในครึ่งปีหลังกันบ้าง ว่าจะต้องเตรียมการอย่างไร…