บทเรียนสงครามกลางเมือง – รวันดา


อะไรที่ทำให้รวันดาหลุดพ้นจากวังวน 
จนกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตแอฟริกากลาง 
ประเทศที่สงบสุข  มีความปลอดภัยสูงทางด้านท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา 
รวมถึงการทำธุรกิจแห่งใหม่ 
โดยจุดเด่น คือ รวันดาไม่อยู่ในวังวนของการยึดอำนาจและคอร์รัปชั่น 
ทั้งที่รวันดาไม่มีทรัพยากรแร่ธาตุที่มีค่าให้แย่งชิงมากนัก 
ความดีนี้ต้องยกให้กับประธานาธิบดี Paul Kagame
ที่ช่วยดับไฟสงครามกลางเมือง ในปี 1994 
ด้วยการห้ามทำร้ายประชาชน ให้ความช่วยเหลือสตรีและเด็ก 
แต่ไม่ปรานีกับศัตรู  โดยเฉพาะผู้ที่เห็นว่ากำลังทำการทารุณอยู่ 
สถาปนารัฐสมัยใหม่ที่มีทั้งชาวฮูตูและทุตซี่ขึ้นปกครองร่วมกัน 
ซึ่งประกอบด้วยชาวฮูตูตามสัดส่วนประชากร 
และพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
. . .