ธุรกิจควรจะวิตกกังวลอะไรบ้างข้างหน้า


งานวิจัยของ McKinsey & Company ตั้งแต่ปี 2007
ค้นหาว่า เหตุใดระบบการศึกษาในบางประเทศจึงประสบความสำเร็จ
กว่าระบบการศึกษาของประเทศอื่น  และสรุปว่า มี 3 สิ่งที่สำคัญ
ต่อการสร้างการศึกษาชั้นยอด ได้แก่

  1. หาคนที่เหมาะสมมาเป็นครู 
  2. พัฒนาครูเหล่านี้ให้เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 
  3. สร้างระบบการศึกษาที่มั่นใจได้ว่าสามารถให้การสอนที่ดีที่สุดแก่เด็กทุกคน